.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เพื่อให้การแสดงผลเว็บไซต์สมูรณ์ กรุณาติดตั้ง Flash Player ที่ https://get.adobe.com/flashplayer/

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 

 

 

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.19

เว็บไซต์ LMS โรงเรียนในสังกัด สพม.19

  หน้าหลัก    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
 


นายสวัสดี สุธรรมมา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสุดาพร พินิจมนตรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางวัชรี โสธรรมมงคล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางวนิดา น้อยมะลิวัน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวอรวรรณ เหล่าคนค้า
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวจีรพรรณ จันทรังษี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวมยุรี ยลสุข
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางบุญสิตา กลิ่นจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์
ผอ.สพม.19
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.92.163.188
คุณเข้าชมลำดับที่ 38,104
 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
 

e-mes

obec resize

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (TKC)

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
334 หมู่ที่ 4 บ้านฝากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Tel : 0-4287-0409  Fax : 0-4287-0410
Email : work@sesao19.go.th