.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เพื่อให้การแสดงผลเว็บไซต์สมูรณ์ กรุณาติดตั้ง Flash Player ที่ https://get.adobe.com/flashplayer/

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 

 

 

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.19

เว็บไซต์ LMS โรงเรียนในสังกัด สพม.19

  หน้าหลัก    กลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มอำนวยการ
 


นางแวววิมล ทุมภักดี
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นายกฤตภาส ดวงไพชุม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวพรทิพย์ สารวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาริศา สิงห์พันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางรุ่งเพ็ชร กองมณี
พนักงานพิมพ์ดีด


นางเมธาวี แสงทอง
พนักงานพิมพ์ดีด


นางสาวกชนันท์ แก้วกัณหา
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวอัญชนา จันทะชา
เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำ ศูนย์ประสานงาน


นายกิตติพงศ์ ชัชวาลย์
พนักงานขับรถ


นายเวชกร ศรีจำปา
พนักงานขับรถ


นายวรวิทย์ บุตรโยจันโท
พนักงานขับรถ


นางทองใบ ชนะภูมิ
แม่บ้าน


นางอุไร สุวรรณสนธิ์
แม่บ้าน


นายสงวน ด่านสุวรรณ
พนักงานรักษาความปลอดภัย


นายรัชพงศ์ ชัชวาลย์
พนักงานรักษาความปลอดภัย


นายมณี ทองอรุณ
นักการ
 
 
นายไพโรจน์ พรมสอน
รอง ผอ.สพม.19 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.19
 
 
 
ธันวาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 11 ธันวาคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 52.91.90.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 57,129
 

e-mes

obec resize

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (TKC)

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
334 หมู่ที่ 4 บ้านฝากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Tel : 0-4287-0409  Fax : 0-4287-0410
Email : work@sesao19.go.th