หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

รูปภาพที่เกี่ยวข้องประกาศ จากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เรียนคุณครูทุกท่านที่ลงทะเบียนคูปองครูโดยที่ไม่ได้ลงยอดค่าใช้จ่ายเดินทางในระบบ (เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ) ให้ติดต่อขอแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินได้ ที่คุณนิตยา ไชยคีนี เบอร์ติดต่อ 087-224-7575 ภายในวันที่ 28 มิ.ย.2561 หรือพิมพ์ใบลงทะเบียน มาติดต่อที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์โดยด่วน

ดาวน์โหลด "แนวปฏิบัติคูปองพัฒนาครู สพม.19"

 

เปิดระบบ Data Management Center

 DMC 2561

ดาวน์โหลดคู่มือการกรอกสารสนเทศที่นี่

http://portal.bopp-obec.info/obec61

สพม.19 ประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “สพม.19 ยุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต”

รายละเอียด

นับถอยหลังวันสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551  สอบ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562
เหลือเวลาวันทำการอีก

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขั้นตอนการให้บริการ 
        แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน 
      คู่มือการปฏิบัติงาน  
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
      รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
      แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ท่านสามารถ รับชมรูปภาพกิจกรรม สพม.19 โดยเข้าเว็บไซต์ http://prsesao19.blogspot.com และ https://th-th.facebook.com/sesao19

ปฏิทินการกรอกข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนสังกัด สพม.19 ประจำปีการศึกษา 2561
 

ปฏิทินการกรอกข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ขั้นที่

การดำเนินงาน

ระยะเวลา

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
 1. ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
 

 

บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลต้นปีการศึกษา 2561 ทางระบบ Data Mamagement Center http://portal.bopp-obec.info/obec61 15 มิ.ย. – 30 ต.ค. 2561

 

ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   เพื่อเก็บข้อมูลการเคลื่อนย้ายของนักเรียน นักเรียนออกกลางคัน นักเรียนเสียชีวิต   นักเรียนซ้ำซ้อน และยืนยันข้อมูล ทางระบบ Data   Management Center / ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของโรงเรียนในสังกัด 15 มิ.ย. – 30 ต.ค. 2561
 2. ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2561  

 

บันทึกข้อมูล/ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา ด้วยระบบ Data Management  Center 1 มี.ค. – 30 เม.ย. 2562
3. ข้อมูล DMC รอบ 10 มิ.ย. 2562 15 พ.ค. -10 มิ.ย. 2562
4. ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง B-Obec
  บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://bobec.bopp-obec.info/  1มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2561
5. ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา (E-MIS)
  บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/emis ข้อมูลครุภัณฑ์ในโรงเรียน- ข้อมูลด้านเทคโนโลยีในโรงเรียน- ข้อมูลตามแบบสอบถามการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA)- ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง   ลูกจ้างต่างๆ ทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณ ที่มีอยู่ในโรงเรียนในปัจจุบัน 1มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2561
     

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ การบรรจุและแต่งตั้ง
 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานต่างๆ สพม.19
 


หนังสือราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 


ข่าวสารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
 


ข่าวสารจากโรงเรียนทั่วประเทศ